Afwerking project 2020 , zaaien van gazon! opentrekken en gelijktrekken/ egaliseren grond overtoppen van oppervlakte ter voorbereiding van zaaien, bemesten machinaal egaliseren en bemesten machinaal inzaaien met zaaicombinatie

Opkuis van sterk verwilderde tuin in functie van heraanleg grondoppervlakte Hier stonden wij in voor : verdelgen van oud weidegras/onkruid/ verwijderen oude beplanting en afval overtoppen van grond graven van sleuf voor nutsvoorzieningen nivelleren van oppervlakte bemesten en rotoreggen machinaal bemesten, inzaaien van grondoppervlakte/ manueel afwerken

18 dec

Ideaal voor het onmiddellijk verwerken van meststoffen in functie van gazon of voor het inzaaien van bloemenweides contacteer ons voor meer info!