10 dec

knotten van wilgen snoeien diverse bomen afval meenemen of verhakselen ter plaatse naargelang wensen klant

Wij staan in voor bodemanalyse in functie van toevoegen juiste meststoffen overtopfreezen, bemesten , egaliseren machinaal of manueel machinaal inzaaien Service op maat !

Deze werken waren in opdracht van Tuin -en omgevingswerken Maksim De Boever Hier stonden wij in voor bemesten en machinaal overtopfreezen van oppervlakte klaarleggen en nivelleren in functie van zaaien machinaal zaaien met onze zaaicombinatie

Hier stonden wij in voor verwijderen onkruid, oude beplanting, wortelingen nivelleren grondoppervlakte machinaal bemesten en overtoppen machinaal egaliseren en inzaaien

Hier stonden wij in voor : het verwijderen van bestaand onkruid het aanbrengen van grond / meststoffen in functie van aanleg gazon grondbewerking en toevoegen essentiële meststoffen nivelleren en machinaal inzaaien van grondoppervlak