Opkuis van sterk verwilderde tuin in functie van heraanleg grondoppervlakte Hier stonden wij in voor : verdelgen van oud weidegras/onkruid/ verwijderen oude beplanting en afval overtoppen van grond graven van sleuf voor nutsvoorzieningen nivelleren van oppervlakte bemesten en rotoreggen machinaal bemesten, inzaaien van grondoppervlakte/ manueel afwerken

18 dec

Ideaal voor het onmiddellijk verwerken van meststoffen in functie van gazon of voor het inzaaien van bloemenweides contacteer ons voor meer info!

Wij staan in voor bodemanalyse in functie van toevoegen juiste meststoffen overtopfreezen, bemesten , egaliseren machinaal of manueel machinaal inzaaien Service op maat !

Deze werken waren in opdracht van Tuin -en omgevingswerken Maksim De Boever Hier stonden wij in voor bemesten en machinaal overtopfreezen van oppervlakte klaarleggen en nivelleren in functie van zaaien machinaal zaaien met onze zaaicombinatie

Hier stonden wij in voor verwijderen onkruid, oude beplanting, wortelingen nivelleren grondoppervlakte machinaal bemesten en overtoppen machinaal egaliseren en inzaaien

Van begin tot einde vlakleggen terrein met minigraver overtoppen grondoppervlak , bemesten opnieuw overtoppen, bemesten bemesten , machinaal nivelleren met onze rotoreg/ zaaicombinatie zaaien van terrein , achteraan weidegras, vooraan sportgazon